โฆษณา

งานมุทิตาจิตครูบุญชัย

5 7 6 4 3 2

มุทิตาจิตแด่ครูบุญชัย  อังผาดผล  …แช่มชื่นในความโหยหา….. งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกรา….จากกันมิใช่ลาจาก….